Dan Bornemark
  

   
 
TRAMS konsertfilm!


 

TRAMS som skolprojekt

TRAMS I SKOLAN kan göras på många sätt.
Här är två modeller.


Modell ett är att jobba med alla elever på samma skola.

Dan besöker barnen i förväg och lär ut vissa nyckellåtar.
Det brukar vara fint att jobba med exempelvis åk F-2, 3-4 och 5-6 som grupper var för sej. Då kan man sedan ge individuell plats åt de olika grupperna under de stora, gemensamma konserterna tillsammans med Trio Trams.

Dessa konserter blir finalen på ett längre samarbetsprojekt eller redan dagen efter första träffen, som ett miniprojekt.

Modell två är att jobba på bredden över en och samma årskurs i en hel kommun.

Detta har gjorts i t ex Höganäs där alla femteklassare fått jobba in materialet under ett antal träffar med Dan som gjort förbesök i de olika skolorna. Sedan har man sammanfört femmorna från två skolor och gjort en konsertvecka som inletts av en repetitionsdag med Trio Trams. Dag två har de två skolornas femmor gjort två konserter på den ena skolan och dag tre på den andra. Slutligen har man gett två offentliga konserter för familjer och vänner.

Vill man vara ambitiös bjuder låtarna på goda möjligheter att införliva sy- och träslöjden för rekvisita och kostym!


Vill du veta mera om TRAMS som skolprojekt?

Kontakta Dan på tel 070 566 544 9
dan@bornemark.com

    
© 2021 Dan Bornemark / Bönan Records. Alla rättigheter förbehållna.
www.danbornemark.se